Lees voor

Bibliotheek

Op zoek naar een boekbespreking, link naar een website, bespreking van een artikel in een tijdschrift...? Klik op de titel om naar de fiche van het artikel te gaan.


10/12/2021

Aan de slag met de computer

Aan de slag met de computer

Start met deze powerpoint!

Deze powerpoint is een verzameling van interessante materialen van ADIBib en LeesVoor!
Tips en tricks, motiverende ‘ja maar’-filmpjes, webinars en instructies.
Handig voor het team, voor de zorgbegeleiders en ook voor thuis

INHOUD:

 • Effect van ADIBoeken en LeesVoor, enquête 2019
 • Bekijk ‘Ja-maar’-filmpjes om een gesprek op gang te brengen met je team
 • Bekijk de webinars om je te informeren
 • Leer:
  • een ADIBoek kennen: lees en oefen in het demoboek van ADIBib
  • een ADIBoek bestellen
  • Een LeesVoor!-licentie activeren
  • Werken met voorleessoftware
 • Lees over wat mag en moet met een computer in de klas
 • Lees over leerstoornissen in ‘eerste hulp bij leerstoornissen’
 • Bekijk documentaires over leerstoornissen
 • Blijf op de hoogte, abonneer je op de nieuwsbrief


29/06/2020

Letop Thema Specials 2019-2020

Samenvatting van de specials uit de Letop Nieuwsbrieven van 2019-2020. 

Handige tool
31/10/2019

Stappenplan - Een ADIBoek bestellen op adibib.be

Stappenplan - Een ADIBoek bestellen op adibib.be


31/10/2019

Stappenplan - Een LeesVoor!-licentie activeren

Stappenplan - een LeesVoor!-licentie activeren

Handige tool
17/12/2018

Individueel begeleidingsplan ex-OKAN KSL

KSLeuven maakte een handig individueel begeleidingsplan voor ex-OKAN-leerlingen.

Handige tool
17/12/2018

Tips voor leerkrachten met een ex-OKAN'er in de klas

Deze praktische tips zijn ideaal voor leerkrachten met een ex-OKAN'er in de klas
Gemaakt door KSLeuven en OKAN Salco


17/12/2018

Fiches 'Leren Leren' voor OKAN-leerlingen

22 handige stappenplannen en ondersteunende fiches voor (OKAN-)leerlingen in de klas.
Afstudeeronderzoek van Dorien Rietjes en Birgit Raymaekers


17/12/2018

Nederlands als instructietaal voor ex-OKAN-leerlingen

Artikel in Breedbeeld van Tania Sempels
"Nederlands als instructietaal voor ex-OKAN-leerlingen"

Artikel
17/12/2018

Algemene Informatie over Nederlands als instructietaal

Tips en voorbeelden voor Nederlands als instructietaal - Tania Sempels


24/05/2018

Resultaten LetOp-enquête mei 2018

Een kort rapport over de resultaten van de enquête van LetOp in mei 2018


24/01/2018

WRTS - Overhoorprogramma

WRTS is een online overhoorprogramma. Je oefent er je eigen of bestaande woordenlijsten in het Nederlands of in vreemde talen. Je kan kiezen uit verschillende studeervormen, zoals een standaard dictee of een puzzel. Interessant is dat het mogelijk is om woorden in verschillende talen te laten uitspreken en dat je bij elk woord een afbeelding kan toevoegen. Je resultaten worden in een duidelijk overzicht bijgehouden.


23/01/2018

Evaluatieschaal: het uniform evalueren van apps binnen het onderwijs en de logopedische revalidatie

Evaluatieschaal voor het uniform evalueren van apps binnen het onderwijs en de logopedische revalidatie.
Op zeer korte tijd is de interesse voor applicaties (apps) binnen de logopedische praktijk sterk toegenomen. Dagelijks worden er nieuwe apps ontwikkeld en zowel de kostprijs als de kwaliteit van de apps kunnen sterk variëren. Als leerkrachten en logopedisten apps willen inzetten tijdens lessen en revalidatie lijkt het een noodzaak om die apps uniform te evalueren om een zo volledig en correct mogelijk beeld te krijgen. Om hieraan tegemoet te komen werd op basis van literatuurstudie een evaluatieschaal ontwikkeld.


17/01/2018

Aan de slag met voorleessoftware op school - Een gids met 8 vragen en antwoorden.

Deze brochure biedt een antwoord op inhoudelijke en praktische vragen rond het werken met voorleessoftware in de klas. Ze richt zich op allen die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen met ernstige lees- en schrijfproblemen, met name ouders, leerkrachten, schoolteams, directies, leerling- en zorgbegeleiders, ICT-coördinatoren, ondersteuners, CLB-medewerkers en pedagogische begeleiders. 


17/01/2018

Bijlage 1: Aan de slag met voorleessoftware - Overzicht van verschillende rollen en fasen

Overzicht van verschillende rollen en fase bij de implementatie van voorleessoftware in de school. 
Bijlage 1 van de brochure Aan de slag met voorleessoftware - een gids met 8 vragen en antwoorden. 


17/01/2018

Bijlage 2: Aan de slag met voorleessoftware - Checklist randvoorwaarden en aandachtspunten

Checklist randvoorwaarden en aandachtspunten voor gebruik van een ICT-hulpmiddel thuis en op school.
Bijlage 2 bij de gids Aan de slag met voorleessoftware op school: een gids met 8 vragen en antwoorden.


17/01/2018

Bijlage 3: Aan de slag met voorleessoftware - Actieplan implementatie ICT-hulpmiddelen

Bijlage 3 van de brochure Aan de slag met voorleessoftware op school: een gids met 8 vragen en antwoorden. Een actieplan voor de implementatie van ICT-hulpmiddelen in de school. 


17/01/2018

Bijlage 4: Aan de slag met voorleessoftware - Analysemodel van behoeften bij bijzondere noden voor lezen en/of schrijven

Hulp bij het analyseren van de behoeften van leerlingen met bijzondere noden voor het lezen en/of schrijven.
Bijlage 4 van brochure Aan de slag met voorleessoftware in de school. 

Software
29/03/2017

Aan de slag met Geogebra - De Basis

Geogebra is een gratis softwareprogramma voor meetkunde. Leer aan de hand van eenvoudige stappenplannen de basisfuncties. Elk stappenplan wordt aangevuld met een instructievideo.

Inhoud van de powerpoint:

 • Je kan GeoGebra opstarten
 • Je kan de taal aanpassen
 • Je kan je werk opslaan, fixeren en downloaden als afbeelding
 • Je kan meetkunde-oefeningen maken in GeoGebra
  • Je kan punten, rechten en (speciale) lijnstukken tekenen
  • Je kan veelhoeken tekenen
  • Je kan cirkels tekenen
  • Je kan hoeken tekenen03/03/2017

Wegwijzer - Dyslexie en taalvakken in niet-talenrichtingen

De wegwijzer wil concrete tips aanreiken aan taaldocenten uit het Hoger Onderwijs over het leren van vreemde talen, in het bijzonder voor taalvakken in niet-taalrichtingen. Daarnaast wil de wegwijzer aandachtspunten benoemen voor het beleid op instellingenniveau en de organisatie van de dienstverlening.


06/12/2016

Wegwijs in PDF-programma's

Handig overzicht van 6 pdf-programma's waarmee je in ADIBoeken kan typen.

Handige tool
05/12/2016

Checklist Dyslexievriendelijk proefwerk - Verschenen in JSW-magazine

Uit onderzoek van Dedicon (2006) blijkt dat dyslectische leerlingen vaak moeite hebben met de opmaak van hun lesmateriaal. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende soorten letters op een pagina, onrustige achtergronden, weinig ruimte tussen de regels en het gebruik van kleine letters. Bij aanpak van dyslexie is de vormgeving van lesmateriaal tot nu toe echter nauwelijks een punt van aandacht.

Vanwege deze problematiek startte Dedicon in 2007 een project ‘Richtlijnen dyslexie’. Het doel van het project is een set goed onderbouwde en algemeen geaccepteerde richtlijnen op te stellen voor het maken van studiemateriaal.

Software
02/12/2016

Handleiding - Spellingcontrole toevoegen aan PDF Xchange Editor

Het pdf-programma PDF Xchange Editor is een gratis programma waarmee je in digitale boeken kan typen.
Via deze eenvoudige handleiding is het mogelijk om spellingcontrole toe te voegen.
Voor Google Chrome, Internet Explorer en Mozilla Firefox.

Boekbespreking
25/05/2016

Survivalgidsen dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, autisme, AD(H)D en DCD

De reeks 'survivalgidsen' is speciaal geschreven voor kinderen en jongeren. We bespreken in deze recensie diegenen gerelateerd aan leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, autisme, AD(H)D en DCD. In de survivalgidsen staat een duidelijke uitleg over het probleem en wat het allemaal met zich mee brengt. Je vindt er een heleboel nuttige tips in over oplossingen of middelen om het probleem hanteerbaar te maken. Maar ook een heleboel weetjes en grappige dingen om het te leren aanvaarden en om alles bespreekbaar te maken. Er staat weinig nieuw in voor mensen die al veel over het probleem weten, maar het is zeer bevattelijk geschreven en een prima start om een gesprek te starten.

Boekbespreking
18/05/2016

Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren

De auteurs leggen uit waarom leren soms zo moeilijk is en in andere gevallen juist heel gemakkelijk. Het boek zet uiteen wat de belangrijkste principes en strategieën van het leren zijn.

De auteurs verwijzen doorheen het boek naar zeer uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uit de sociale en cognitieve psychologie. Door het opnemen van zelfstudievragen, willen ze het kritische denken bij de lezer aanmoedigen. Suggesties om verder te lezen en links naar relevante filmpjes en websites nodigen uit om bepaalde theorieën en ideeën verder uit te diepen.

Het boek is bedoeld voor leerlingen, leraars en ouders die willen weten hoe onderzoek naar menselijke leerprocessen ons kan helpen bij het lesgeven. De resultaten van dat onderzoek zijn toepasbaar in basisonderwijs, secundair – en hoger onderwijs.

Boekbespreking
14/03/2016

Geprikkeld om te weten, studeren met autisme

Boek + documentaire op DVD over begeleiding van jongeren met autisme in het hoger onderwijs.

Het boek ‘Geprikkeld om te weten’ behandelt het thema ‘verder studeren met autisme’. Het is een aanrader voor alle mensen die werken en/of leven met jongeren met autisme (ouders, vrienden, begeleiders, …).

Nadat eerst de basisinzichten rond autisme helder en beknopt worden toegelicht, wordt ingegaan op het begeleiden van jongeren met autisme in het hoger onderwijs én in de overgang hiernaartoe. Doorheen het ganse boek worden jongeren met autisme geciteerd, bovendien krijg je de volledige getuigenissen in een mooie documentaire op een DVD bijgeleverd.

Het boek helpt om meer inzicht te krijgen in de mogelijke problemen die jongeren met autisme ervaren bij de overgang naar het hoger onderwijs en geeft van daaruit enkele kapstokken voor de begeleiding van deze jongeren.

En dat is meteen de rode draad van het boek : het belang van begeleiding, begrip, ondersteuning, verduidelijking wordt meermaals herhaald. En terecht…

Website
14/03/2016

Jouwzoekmachine: zoekmachine aangepast aan leeftijd en leesniveau

Jouwzoekmachine is de ideale zoekmachine om in de klas te gebruiken. De resultaten van deze zoekmachine zijn aangepast voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. De leerling kan hier alleen zoeken naar inhoud en niet naar bijvoorbeeld webadressen of webshops. Jouwzoekmachine filtert daarenboven de inhoud op leesniveau en begrijpelijkheid.

De leerling geeft eerst zijn of haar leeftijd in. Bij de zoekresultaten staan dan telkens bolletjes die het leesniveau aangeven. 1 bolletje is gemakkelijk, 5 bolletjes is moeilijk.

Boekbespreking
10/03/2016

Leren met autisme (autistisch denken in de onderwijspraktijk)

Kobe Vanroy vertrekt vanuit uitspraken over jongeren met autisme. “Hij wil geen stappenplan aannemen” of “Hij wil alles alleen op zijn manier doen!”. Die uitspraken worden gedaan over jongeren met autisme, door hun ouders en leraren. Vanuit autistisch denken verklaart Kobe Vanroy het gedrag achter de uitspraak. Hij betrekt de autistische manier van waarnemen, maar ook ‘gewoon’ pubergedrag. Zo komt hij tot mogelijke verklaringen van het lastige gedrag van de jongere met autisme. Vanuit die verklaringen stelt hij twee te volgen sporen voor. Enerzijds geeft hij tips voor het aanpassen van de omgeving aan de persoon met autisme. Anderzijds maakt hij duidelijk welke vaardigheden jongeren zelf kunnen leren. Doorheen het hele boek wordt duidelijk dat er in autisme geen ‘one size fits all’ – oplossingen zijn. Naar elk beschreven gedrag wordt met een andere, inspirerende blik gekeken. De zoektocht naar mogelijke oorzaken en oplossingen wordt gepresenteerd als een boeiende uitdaging.

Veel van de maatregelen die Kobe Vanroy voorstelt, komen niet alleen ten goede van mensen met autisme. Duidelijke doelen stellen bijvoorbeeld, en die doelen helder communiceren naar alle leerlingen in de klas, is voor iedereen een meerwaarde. Zo komt Vanroy bij de principes van UDL (Universal Design for Learning). Naast de theorie over UDL vind je op de website van het SIHO een heleboel ICT-tools die helpen om je lessen aan te passen.

Meer aandacht voor de moeilijkheden die mensen met een leerstoornis of ontwikkelingsprobleem ervaren, is zeer positief. We moeten er wel op letten dat we oog blijven hebben voor de aspecten van het leven die goed gaan. Of die aspecten zich op school afspelen, of daarbuiten, maakt eigenlijk niet zo veel uit. Andere mensen (medeleerlingen, leraren of ouders) moeten zeker blijven zien dat autisme niet gelijk staat aan enkel beperkingen !

Boekbespreking
22/02/2016

Leren zichtbaar maken

Voor de informatie in zijn vorig boek 'Visible Learning' baseerde John Hattie zich op meer dan 800 meta-analyses van meer dan 52 600 onderzoeken, met samen ongeveer 240 miljoen leerlingen. Zijn bedoeling was om te kijken wat het leren van kinderen op school verbetert.

Leren zichtbaar maken is de volgende stap. Het is geschreven voor studenten, beginnende en ervaren leraren. Het legt uit wat écht werkt in onderwijs. Gebaseerd op het bewijs dat hij eerder verzamelde voor Visible Learning. Het geeft de mogelijkheid om de uitkomsten van zijn onderzoek direct om te zetten in de praktijk. Daarmee plaatst hij evidence – based onderwijs in de enige context waarin het zin heeft : het klaslokaal.

Website
27/01/2016

GoedTeLezen

Op www.GoedTelezen.nl vind je op overzichtelijke wijze richtlijnen voor het toegankelijkheid maken van studiemateriaal voor dyslectische leerlingen. Tegelijkertijd blijft het aantrekkelijk voor gebruikers zonder leesproblemen. Je krijgt als leerkracht, die zelf lesmateriaal maakt, een duidelijk beeld van de behoeftes van dyslectische leerlingen.

Onder het tabblad 'Aan de slag' zijn de richtlijnen gebundeld volgens de rol die je hebt in het maken van materiaal: leerkrachten krijgen andere richtlijnen dan vormgevers of uitgeverijen.

Website
13/01/2016

Rapid Typing Zone

In Rapid Typing Zone vind je een verzameling activiteiten rond leren typen. Er zijn verschillende cursussen, games, online testing en technieken voor typen.

Hun eigen programma is Typing Tutor. Dit downloadt je op je computer om er mee te werken. In het programma kan je heel wat aanpassingen doen die in de meeste typeprogramma's ontbreken. De leerling kan bijvoorbeeld het lettertype aanpassen. Hij kan het toetsenbord op het scherm aanpassen zodat het identiek is als het toetsenbord dat hij gebruikt. Je kan ook de vingerplaatsing aanpassen voor éénhandig typen.

Het programma is ook aangepast om in de klas te gebruiken. Je kan als leerkracht groepen maken en zo de vorderingen van leerlingen opvolgen. De lessen kan je individueel aanpassen zodat je individuele trajecten kan maken.

Het programma kan op een server geïnstalleerd worden. Indien er geen server is, kan je wel de resultaten van een leerling in een pdf opslaan en ze zo verzamelen.

Naast hun eigen programma om te leren typen, bieden ze nog een aantal andere programma's aan. De games zijn leuk voor wie graag uitgedaagd wordt. Je moet hier wel af en toe kijken naar de indeling van het toetsenbord: bij sommige spelletjes staat dit op qwerty en kan je het niet aanpassen. Ook bij Typing Tutor, moet je zorgen dat leerlingen voor "NL" (Nederlands) kiezen. Anders is de toetsenbord-indeling ook fout.
Boekbespreking
10/01/2016

Gedragsklapper. Samen bouwen aan positief gedrag.

In dit boek vinden we alvast een nuttige verzameling bruikbare ervaringen en wetenschappelijke expertise terug wanneer we met 'moeilijk' gedrag geconfronteerd worden. Het behandelt vele facetten van het gedrag, het belang van structuur in de omgeving, remedies, verschillende zienswijzen, modelvoorbeelden en zo veel meer. De dubbele invalshoek, dat het gelijktijdig door de jongere én de volwassenen kan worden aangewend is geniaal en heilzaam.

Boekbespreking
10/01/2016

Meertaligheid: een troef! Inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang.

Het betreft een wetenschappelijk onderbouwd theoretisch werk waar zowel voor beginners als voor experten aandacht wordt geboden voor de realisatie in de praktijk. Het draait om de erkenning en de bevestiging van de thuistaal als hefboom voor het welbevinden en de betrokkenheid: de eerste aandrijfkracht van leerprestaties! De thuistaal als steiger, als didactisch kapitaal, als troef... natuurlijk! En wie wil de leerkansen van elk kind niet optimaliseren? Hoe vat je de koe bij de horens in je klas? Wat kan je doen in jouw buitenschoolse opvang? Welke rol kan een team hierin spelen? En hoe neem je de onbetaalbare input van de ouders mee in je veranderingsbeleid? Mogelijke antwoorden op deze vragen komen in het werk veelvuldig aan bod.

Boekbespreking
18/12/2015

Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren

Dit boek is een verzameling van korte en langere artikels over leren, communiceren en motiveren, vertrekkend vanuit het Process Communication Model van Kahler. PCM onderscheidt zes persoonlijkheidstypes (de rebel, de dromer, de harmoniser, de promotor, de doorzetter, de gestructureerde denker), die elk hun eigen communicatiestijl hebben. Enerzijds hebben leerkrachten hun eigen onderwijsstijl vanuit hun bepaald persoonlijkheidstype, anderzijds vragen leerlingen vanuit hun persoonlijkheidstype een specifieke aanpak. Het model kan gebruikt worden als basis voor differentiatie in de klas en als hulp om de communicatie met moeilijk te motiveren leerlingen beter te laten verlopen.

Handige tool
24/11/2015

Examenplanning

Voor leerlingen met een leerstoornis is tijdig beginnen en vooraf werken nodig. Plannen zet aan tot actief nadenken over de hoeveelheid leerstof en de nodige tijd. Deze planning in Word kan je makkelijk aanpassen aan de eigen situatie. Werken met kleuren maakt nog overzichtelijker. Geschikt voor leerlingen eind basisonderwijs of secundair.

Boekbespreking
24/11/2015

Dat is toch zo (unieke ervaring : beleving van autisme door film en tekst)

Deborah van Arragon heeft zelf autisme. In de basisschool leerde ze Gerda Bastiaan kennen. Mevr. Bastiaan werkt als autismesteunpuntfunctionaris en ambulant begeleider in het speciaal onderwijs. Samen hebben ze dit boek geschreven.

Bij het boek zit een CD-rom met 3 korte filmpjes. Met de filmpjes wil Deborah van Arragon een beeld geven aan haar beleving van autisme. De filmpjes bevatten veel details, flitsende overgangen, verschillende indrukken, beeld en geluid die mekaar aanvullen en versterken.

In het boek beschrijft Deborah van Arragon hoe zij de wereld beleeft, begrijpt, interpreteert. Gerda Bastiaan vult die antwoorden aan met wat duiding vanuit verschillende theorieën rond autisme.

Boekbespreking
20/11/2015

Proef op de som - studeren met dyscalculie

Het educatief pakket "Proef op de som - studeren met dyscalculie" bestaat uit een boek en bijbehorende film op CD-rom. De documentaire dompelt je gedurende dertig minuten onder in de wereld van kinderen, jongeren en volwassenen met dyscalculie. Deskundigen koppelen hun ervaringen aan wetenschappelijke inzichten. In het bijhorende boek worden deze inzichten verder uitgediept en worden kapstokken voor de begeleiding van jongeren met dyscalculie aangereikt. Het boek en de film zijn een blauwdruk van elkaar: twee benaderingen die de belangrijkste aspecten van het dyscalculie-fenomeen helder belichten.

Boekbespreking
17/11/2015

Brein bedriegt nog steeds

Meer dan 15 jaar geleden schreef Peter Vermeulen de autisme - klassieker 'Brein bedriegt' over mensen met autisme en een normale begaafdheid. Dat boek is nu volledig vernieuwd. En die vernieuwing gaat veel verder dan de kaft. De inhoud is ook in belangrijke mate herschreven en aangepast aan nieuwe inzichten in verband met autisme. Het boek blijft een standaard.

Boekbespreking
15/09/2015

Teken je gesprek, over gedrag. Maak je gesprek visueel.

Dit boek geeft een heel praktische beschrijving van een methode om gesprek rond gedrag visueel te maken. Heel zinvol om uit het 'talige' te stappen van onze huidige hulpverlening, vooral voor leerlingen die minder communicatief zijn.

De methode is heel concreet en direct bruikbaar, ook als je geen tijd hebt om het hele boek door te nemen. Het boek kadert in een hele reeks van titels over het visueel maken van een gesprek (faalangst, dyslexie, ...).

Artikel
12/06/2015

Checklist schoolkeuze secundair onderwijs

Hoe vind je een school waar je kind een aanpak op maat krijgt? Deze aanpasbare checklist helpt ouders van leerlingen met een leerstoornis bij de keuze van een school. Ouders en scholen vinden er ook praktische tips om duidelijk en helder met elkaar te communiceren.


21/05/2014

Sticordi DKO - Hoofdstuk 1

Inleiding